15-01-2022Cập nhật trò chơi

Chat Voice đã quay trở lại với phiên bản thử nghiệm

Trong bản cập nhật 3.0, tính năng chat voice với đồng đội sẽ quay trở lại! Chúng tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm tại khu vực Châu Mỹ rồi sau đó sẽ tới những khu vực khác. Hãy đọc tiếp để biết khi nào bạn có thể sử dụng chat voice và lý do tại sao nó gần như "lặn mất tăm" trong thời gian vừa qua nhé.

AUTHOR
  • Ben Forbes