15-09-2020Cập nhật trò chơi

Thông Tin Cập Nhật Tốc Chiến Bản Closed Beta

Tất cả thay đổi cân bằng từ phiên bản Alpha Khu vực, giảm sức mạnh các tướng đẩy lẻ và tăng sức mạnh cho một số tướng pháp sư.

AUTHOR
  • Ben Forbes