Invalid dateCập nhật trò chơi

Bản Tin Tốc Chiến Tháng 04/2023

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chúng tôi về các cập nhật ưu đãi Giả Lập, Sách Phép Tối Thượng và chế độ Tốc Độ Khung Hình Cao tháng này!

TÁC GIẢ
  • Đội Ngũ Cộng Đồng Tốc Chiến
youtube poster