Invalid dateCập nhật trò chơi

Bản Tin Tốc Chiến Tháng 11

Trong Bản Tin Tốc Chiến số này, chúng tôi sẽ chia sẻ về những thay đổi sắp tới trong Bản Cập Nhật 3.5 cũng như một vài thông tin về nội dung mới từ đội ngũ phát triển trước khi cho ra mắt bài viết Thông Tin Bản Cập Nhật!

TÁC GIẢ
  • Alice Labrecque
  • Mike Breese