Invalid dateCập nhật trò chơi

Wild Rift News October 13, 2022

Trong Bản Tin Tốc Chiến lần này, Josh “Nextdoor” Menke sẽ chia sẻ với các bạn các thông tin về Hàng Chờ Huyền Thoại và giải đáp một số thắc mắc! Chúng ta cũng sẽ trao đổi thêm về sự kiện Hội Tối Thượng sắp tới nữa nhé!

TÁC GIẢ
  • Alice Labrecque
  • Josh Menke
youtube poster