Invalid dateCập nhật trò chơi

Bản Tin Tốc Chiến 09/09/2022

Trong số đầu tiên của Bản Tin TốcChiến, chúng tôi sẽ tóm tắt lại cũng như chia sẻ chi tiết hơn về tất cả những nội dung đã được công bố trong Tổng Quan Bản Cập Nhật 3.4. Chúng tôi cũng hé lộ một số cập nhật khác sắp đến với Tốc Chiến trong tháng 9!

TÁC GIẢ
  • Alice Labrecque