18-01-2021Cập nhật trò chơi

Tốc Chiến - Thông Tin Bản Cập Nhật 2.0a

Một bản cập nhật nhỏ bao gồm việc giảm sức mạnh của Evelynn, Lee Sin và Giáp Thiên Thần.

AUTHOR
  • Jonathan Chao
  • Ben Forbes
youtube poster