01-03-2021Cập nhật trò chơi

Tốc Chiến - Thông Tin Bản Cập Nhật 2.1a

Katarina - Ác Kiếm là tâm điểm của bản cập nhật này, cùng với một vài thay đổi cân bằng đối với Lulu, Olaf, Gươm Của Vua Vô Danh và các thay đổi khác.

AUTHOR
  • Ben Forbes
  • Alex Huang