15-03-2021Cập nhật trò chơi

Tốc Chiến - Thông Tin Bản Cập Nhật 2.1b

Trong bản cập nhật này, sức mạnh thượng giới từ đỉnh Targon sẽ hạ phàm để giảm sức mạnh của Aurelion Sol, ngọc bổ trợ Chinh Phục và khả năng đẩy lén.

AUTHOR
  • Ben Forbes
  • Alex Huang