12-05-2021Cập nhật trò chơi

Tốc Chiến - Thông Tin Bản Cập Nhật 2.2c

Bản cập nhật cân bằng cuối cùng của đợt cập nhật 2.2 đã ra mắt! Với sự xuất hiện của Renekton, trang phục Huyết Nguyệt, giảm sức mạnh Evelynn và cặp đấu mới trong Cuộc đấu tay đôi Kẻ Thủ Ác. Chào mừng bạn đến với Bản cập Nhật 2.2c!

AUTHOR
 • Savannah Ho
 • Alex Huang
 • Ben Forbes

THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ ARAM

CAMILLE

 • Sát thương gây ra: 10% → 20%

FIORA

 • Sát thương gây ra: 10% → 15%

JAX

 • Sát thương gây ra: 5% → 15%

LEE SIN

 • Sát thương gây ra: 10% → 20%
 • Sát thương gánh chịu: -15% → -20%

PANTHEON

 • Sát thương gây ra: 0% → 10%

SERAPHINE

 • Sát thương gây ra: -10% → -15%
 • Sát thương gánh chịu: 10% → 15%
 • Lá chắn giảm bớt 15%
 • Hồi máu giảm bớt 15%

SHYVANA

 • Sát thương gây ra: 10% → 15%
 • (Chiêu Cuối) Hóa Rồng

  • Nộ mỗi giây: 1/1,5/2 → 2/3/4

SONA

 • Sát thương gây ra: -10% → -15%
 • Sát thương gánh chịu: 10% → 15%
 • Lá chắn giảm bớt 20%
 • Hồi máu giảm bớt 20%

TRYNDAMERE

 • Sát thương gây ra: 10% → 20%

VI

 • Sát thương gây ra: 10% → 20%

ZED

 • Sát thương gây ra: 5% → 15%