30-06-2021Cập nhật trò chơi

Tốc Chiến - Thông Tin Bản Cập Nhật 2.3b

Hãy coi chừng Màn Sương Đen! Bản Cập Nhật 2.3b đã ra mắt với những thay đổi về tướng, cân bằng chế độ ARAM và Đại Suy Vong cực kỳ khủng khiếp. Hãy sẵn sàng chiến đấu với bóng tối khi sự kiện Vệ Binh Ánh Sáng bắt đầu sau vài ngày nữa!

AUTHOR
 • Savannah Ho
 • Alex Huang
 • Mike Breese

ARAM CHANGES

AMUMU

 • Sát thương gánh chịu: -10% → -15%

BRAUM

 • Sát thương gánh chịu: -15% → 0%

DR. MUNDO

 • Sát thương gánh chịu: -15% → -5%

IRELIA

 • Sát thương gây ra: 0% → 10%

JINX

 • Sát thương gây ra: -5% → -10%

LUX

 • Sát thương gánh chịu: -10% → -15%

MALPHITE

 • Sát thương gánh chịu: -15% → -5%

MISS FORTUNE

 • Sát thương gây ra: 0% → -8%
 • Sát thương gánh chịu: 0% → 8%

NAMI

 • Sát thương gánh chịu: 0% → 5%
 • Lượng hồi máu: 0% → 5%

SERAPHINE

 • Sát thương gây ra:-15% → -20%
 • Sát thương gánh chịu:15% → 20%

SINGED

 • Sát thương gánh chịu:-5% → 0%

SONA

 • Lượng lá chắn: 20% → 25%

 • Lượng hồi máu: 20% → 25%

ZIGGS

 • Sát thương gây ra: 0% → -20%
 • Sát thương gánh chịu: 0% → 20%