29-09-2021Cập nhật trò chơi

Tốc Chiến - Thông Tin Bản Cập Nhật 2.4d

Đợt cân bằng cuối cùng của bản cập nhật 2.4 sẽ chấm dứt sự thống trị của Zed, cùng với đó là một vài điều chỉnh đối với các tướng hỗ trợ: Blitzcrank, Thresh và Senna. Đây là một đợt cân bằng nhỏ trước khi bản cập nhật 2.5 đổ bộ vào tháng 10!

AUTHOR
  • Ben Forbes
  • Alex Huang