14-10-2021Cập nhật trò chơi

Tốc Chiến - Thông Tin Bản Cập Nhật 2.5

HE HE HE! Bản cập nhật mới mang đến rất nhiều thay đổi, trong đó nổi bật nhất là sự xuất hiện của Veigar - Yordle nhỏ con và tà ác nhất. Trong bản cập nhật 2.5 còn có: Tính năng Clan, hệ thống ghép trận nâng cấp, làm lại đường rừng và vô số thay đổi cân bằng nhằm chuẩn bị cho Horizon Cup vào tháng tới.

AUTHOR
  • Ben Forbes
  • Alex Huang