AKALI

SÁT THỦ ĐƠN ĐỘC

VAI TRÒSÁT THỦ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
DẤU ẤN SÁT THỦ

Dùng kỹ năng sát thương tướng địch tạo một vòng năng lượng quanh chúng. Rời khỏi vòng này cường hóa đòn đánh kế tiếp của Akali, giúp tăng tầm đánh và sát thương.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · AKALI, SÁT THỦ ĐƠN ĐỘC
  1/3 · AKALI, SÁT THỦ ĐƠN ĐỘC
 • 2/3 · AKALI THỢ SĂN
  2/3 · AKALI THỢ SĂN
 • 3/3 · K/DA ALL OUT AKALI
  3/3 · K/DA ALL OUT AKALI