Corki

Phi Công Quả Cảm

VAI TRÒXẠ THỦ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
ĐẠN HEXTECH

Một phần sát thương công kích cơ bản của Corki sẽ được chuyển thành sát thương phép. Theo chu kỳ, Corki có thể lấy Hàng Tiếp Tế tại căn cứ, Hàng Tiếp Tế sẽ tăng tốc độ di chuyển và cường hóa Thảm Lửa cho Corki.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · CORKI, PHI CÔNG QUẢ CẢM
  1/3 · CORKI, PHI CÔNG QUẢ CẢM
 • 2/3 · CORKI GIẢ LẬP
  2/3 · CORKI GIẢ LẬP
 • 3/3 · CORKI CƯỠI URF
  3/3 · CORKI CƯỠI URF