10-12-2020Thông báo

TÌNH NGHĨA HUYNH ĐỆ NOXUS

Hãy sẵn sàng chiêm ngưỡng những pha "múa rìu" của Darius và Draven trong sự kiện truyền thuyết đầu tiên của chúng tôi: Tình Nghĩa Huynh Đệ Noxus.

AUTHOR