18-03-2020Đội ngũ phát triển

/nhật ký phát triển - Tướng

Trưởng nhóm thiết kế Brian "FeralPony" Feeney cập nhật nhanh về tiến độ phát triển và một vài thay đổi liên quan đến tướng trong Tốc Chiến.

AUTHOR