AURELION SOL

Ác Long Thượng Giới

VAI TRÒPHÁP SƯ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Trung Tâm Vũ Trụ

Vòng Sao quay quanh Aurelion, gây sát thương phép khi trúng kẻ địch.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · AURELION SOL, ÁC LONG THƯỢNG GIỚI
  1/3 · AURELION SOL, ÁC LONG THƯỢNG GIỚI
 • 2/3 · AURELION SOL MÁY MÓC
  2/3 · AURELION SOL MÁY MÓC
 • 3/3 · AURELION SOL HỎA KIM GIÁP
  3/3 · AURELION SOL HỎA KIM GIÁP