EVELYNN

Yêu Nữ

VAI TRÒSÁT THỦ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
YÊU ẢNH

Khi không giao tranh, Evelynn tiến vào trạng thái Yêu Ảnh. Yêu Ảnh hồi máu cho Evelynn nếu ả đang thấp máu và cho Ngụy Trang sau cấp 5.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · EVELYNN, YÊU NỮ
  1/3 · EVELYNN, YÊU NỮ
 • 2/3 · EVELYNN TANGO
  2/3 · EVELYNN TANGO
 • 3/3 · 
K/DA ALL OUT EVELYNN
  3/3 · K/DA ALL OUT EVELYNN