JARVAN IV

Biểu Tượng Của Demacia

VAI TRÒĐỠ ĐÒN / ĐẤU SĨ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Thương Thuật

Đòn đánh thường đầu tiên của Jarvan IV lên một kẻ địch sẽ gây thêm sát thương vật lý dựa theo máu hiện tại của mục tiêu. Hiệu ứng không thể xảy ra trên cùng một kẻ địch trong vài giây.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/4 · JARVAN IV, BIỂU TƯỢNG CỦA DEMACIA
  1/4 · JARVAN IV, BIỂU TƯỢNG CỦA DEMACIA
 • 2/4 · JARVAN IV BIỆT KÍCH
  2/4 · JARVAN IV BIỆT KÍCH
 • 3/4 · JARVAN IV HẮC TINH
  3/4 · JARVAN IV HẮC TINH
 • 4/4 · JARVAN IV NGUYỆT THÚ
  4/4 · JARVAN IV NGUYỆT THÚ