JINX

Khẩu Pháo Nổi Loạn

VAI TRÒXẠ THỦ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Hưng Phấn!

Jinx được tăng mạnh Tốc Độ Di Chuyển và Tốc Độ Đánh mỗi khi cô hỗ trợ tiêu diệt tướng, quái rừng khủng hoặc công trình.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/4 · JINX, KHẨU PHÁO NỔI LOẠN
  1/4 · JINX, KHẨU PHÁO NỔI LOẠN
 • 2/4 · JINX THẾ GIỚI NGẦM
  2/4 · JINX THẾ GIỚI NGẦM
 • 3/4 · JINX THỢ SĂN XÁC SỐNG
  3/4 · JINX THỢ SĂN XÁC SỐNG
 • 4/4 · JINX VỆ BINH TINH TÚ
  4/4 · JINX VỆ BINH TINH TÚ