KAI'SA

Ái Nữ Hư Không

VAI TRÒXẠ THỦ / SÁT THỦ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
VỎ BỌC CỘNG SINH

Đòn đánh thường của Kai'Sa cộng dồn Điện Dịch, gây thêm sát thương phép tăng dần. Hiệu ứng bất động của đồng minh giúp cộng dồn Điện Dịch. Ngoài ra, hướng lên trang bị của Kai'Sa sẽ nâng cấp các kỹ năng cơ bản.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · KAI'SA, ÁI NỮ HƯ KHÔNG
  1/3 · KAI'SA, ÁI NỮ HƯ KHÔNG
 • 2/3 · KAI'SA THIÊN SỨ TƯƠNG LAI
  2/3 · KAI'SA THIÊN SỨ TƯƠNG LAI
 • 3/3 · K/DA ALL OUT KAI'SA
  3/3 · K/DA ALL OUT KAI'SA