KATARINA

Ác Kiếm

VAI TRÒSÁT THỦ / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
THAM LAM

Mỗi lần kẻ địch hy sinh sau khi vừa nhận sát thương từ Katarina, hồi chiêu các kỹ năng của cô sẽ được giảm đáng kể. Nếu Katarina nhặt 1 Dao Găm, cô sẽ sử dụng nó để chém và gây sát thương phép lên tất cả kẻ địch ở gần.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · KATARINA, ÁC KIẾM
  1/3 · KATARINA, ÁC KIẾM
 • 2/3 · KATARINA HỘI TỬ THẦN
  2/3 · KATARINA HỘI TỬ THẦN
 • 3/3 · KATARINA CƯỚP BIỂN
  3/3 · KATARINA CƯỚP BIỂN