KAYLE

Thiên Thần Phán Quyết

VAI TRÒĐẤU SĨ / HỖ TRỢ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
THƯỢNG NHÂN CẢNH GIỚI

Đòn đánh của Kayle được cường hóa khi cô lên cấp và cộng điểm kỹ năng. Đôi cánh của cô ngày một rực rỡ hơn, dần dần tăng Tốc Độ Đánh, Tốc Độ Di Chuyển, Tầm Đánh và bắn sóng lửa khi đánh.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · KAYLE - THIÊN THẦN PHÁN QUYẾT
  1/2 · KAYLE - THIÊN THẦN PHÁN QUYẾT
 • 2/2 · KAYLE LỤC BẢO
  2/2 · KAYLE LỤC BẢO