Kennen

Trái Tim Sấm Sét

VAI TRÒPHÁP SƯ / XẠ THỦ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

Nội tại
DẤU ẤN SẤM SÉT

Kennen làm choáng kẻ địch bị trúng kĩ năng của mình 3 lần.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · KENNEN, TRÁI TIM SẤM SÉT
  1/3 · KENNEN, TRÁI TIM SẤM SÉT
 • 2/3 · KENNEN BẮC CỰC
  2/3 · KENNEN BẮC CỰC
 • 3/3 · KENNEN SIÊU NHÂN
  3/3 · KENNEN SIÊU NHÂN