Lucian

the Purifier

VAI TRÒMARKSMAN
ĐỘ KHÓHIGH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
XẠ THỦ ÁNH SÁNG

Mỗi khi Lucian dùng 1 kỹ năng, đòn đánh kế tiếp của anh sẽ trở thành cú bắn đôi.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · LUCIAN, KẺ THANH TRỪNG
  1/2 · LUCIAN, KẺ THANH TRỪNG
 • 2/2 · LUCIAN TAY SÚNG ĐÁNH THUÊ
  2/2 · LUCIAN TAY SÚNG ĐÁNH THUÊ