MASTER YI

Kiếm Sư Wuju

VAI TRÒSÁT THỦ / ĐẤU SĨ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Chém Đôi

Sau vài đòn đánh liên tiếp, Master Yi sẽ chém hai nhát liên tiếp.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/4 · MASTER YI, KIẾM SƯ WUJU
  1/4 · MASTER YI, KIẾM SƯ WUJU
 • 2/4 · MASTER YI SÁT THỦ
  2/4 · MASTER YI SÁT THỦ
 • 3/4 · MASTER YI THIÊN KIẾM
  3/4 · MASTER YI THIÊN KIẾM
 • 4/4 · YI NGƯỜI TUYẾT
  4/4 · YI NGƯỜI TUYẾT