RENGAR

Thú Săn Mồi Kiêu Hãnh

VAI TRÒSÁT THỦ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
THÚ SĂN MỒI LẨN KHUẤT

Nếu đứng trong bụi cỏ hoặc đang ngụy trang, Rengar sẽ nhảy vào mục tiêu khi tung đòn đánh thường. Các kỹ năng cơ bản của Rengar tích trữ Hung Tợn. Khi đạt đủ điểm, kỹ năng kế tiếp sẽ được cường hóa.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · RENGAR, THÚ SĂN MỒI KIÊU HÃNH
  1/2 · RENGAR, THÚ SĂN MỒI KIÊU HÃNH
 • 2/2 · RENGAR THỢ SĂN BÓNG ĐÊM
  2/2 · RENGAR THỢ SĂN BÓNG ĐÊM