SENNA

Người Cứu Chuộc

VAI TRÒXẠ THỦ / HỖ TRỢ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
GIẢI THOÁT

Khi kẻ địch bị hạ gục ở gần Senna, linh hồn của chúng sẽ bị giam cầm trong Màn Sương Đen. Senna có thể tấn công những linh hồn này để giải phóng chúng và hấp thụ Màn Sương giam cầm đó. Màn Sương sẽ tăng cường sức mạnh cho Súng Thần Tích của cô, giúp tăng Sức Mạnh Công Kích, Tầm Đánh, và Tỉ Lệ Chí Mạng. Đòn đánh thường từ Súng Thần Tích của Sena có tốc độ bắn chậm nhưng sẽ gây thêm sát thương, và cướp một phần Tốc Độ Di Chuyển của mục tiêu.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · SENNA, NGƯỜI CỨU CHUỘC
  1/2 · SENNA, NGƯỜI CỨU CHUỘC
 • 2/2 · TRUE DAMAGE SENNA
  2/2 · TRUE DAMAGE SENNA