Tristana

Tay Súng Yordle

VAI TRÒXạ Thủ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
NGẮM BẮN

Tầm đánh, tầm sử dụng Bọc Thuốc Súng và Đại Bác Đẩy Lùi sẽ tăng theo cấp độ của Tristana.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/4 · TRISTANA, TAY SÚNG YORDLE
  1/4 · TRISTANA, TAY SÚNG YORDLE
 • 2/4 · TRISTANA DU KÍCH
  2/4 · TRISTANA DU KÍCH
 • 3/4 · TRISTANA TIỂU QUỶ
  3/4 · TRISTANA TIỂU QUỶ
 • 4/4 · TRISTANA BIỆT ĐỘI OMEGA
  4/4 · TRISTANA BIỆT ĐỘI OMEGA