VAYNE

Thợ Săn Bóng Đêm

VAI TRÒXẠ THỦ / SÁT THỦ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Thợ Săn Bóng Đêm

Vayne săn lùng những lũ tội phạm không ngừng nghỉ, cô được tăng 30 Tốc Độ Di Chuyển khi di chuyển về phía các tướng địch gần đó.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/4 · VAYNE, THỢ SĂN BÓNG ĐÊM
  1/4 · VAYNE, THỢ SĂN BÓNG ĐÊM
 • 2/4 · VAYNE HỒ QUANG
  2/4 · VAYNE HỒ QUANG
 • 3/4 · VAYNE ĐỒ LONG
  3/4 · VAYNE ĐỒ LONG
 • 4/4 · VAYNELENTINE
  4/4 · VAYNELENTINE