ZED

Chúa Tể Bóng Tối

VAI TRÒSÁT THỦ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Khinh Thường Kẻ Yếu

Đòn đánh của Zed lên mục tiêu thấp máu gây thêm sát thương phép. Hiệu ứng chỉ có thể xảy ra 1 lần trên 1 mục tiêu mỗi vài giây.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · ZED, CHÚA TỂ BÓNG TỐI
  1/3 · ZED, CHÚA TỂ BÓNG TỐI
 • 2/3 · ZED LÔI KIẾM
  2/3 · ZED LÔI KIẾM
 • 3/3 · ZED HỘI TỬ THẦN
  3/3 · ZED HỘI TỬ THẦN