04-01-2021Thông báo

Cứ để tôi trinh sát phía trước!

Hầu hết mọi cuộc thám hiểm đều bắt đầu với một chiếc bản đồ, nhưng cuộc thám hiểm này lại chỉ có 1 mảnh bản đồ. Hãy ghép cả 3 mảnh lại với nhau và xem chúng sẽ dẫn bạn tới đâu… #ĐộiTrinhSátBandleTậpHợp

AUTHOR