08-01-2021Thông báo

Giới thiệu về Esports trong Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến

Chính thức xác nhận kế hoạch dành cho Esports trong Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến! Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật thêm trong năm nay.

AUTHOR
  • LoL Esports Staff