Invalid dateThông báo

Nội Dung Mới trong Bản Cập Nhật 3.2

Chào các chiến hữu đã đến với Tổng Quan Bản Cập Nhật 3.2! Nếu bạn lỡ chưa xem video này, sau đây là tổng hợp tất cả các nội dung quan trọng sẽ ra mắt Đấu Trường trong bản cập nhật Thời Gian & Thủy Triều!

AUTHOR