08-12-2020Thông báo

Open Beta Khu Vực Đã Bắt Đầu

Open Beta Khu Vực đã chính thức khởi động! Hãy xem ngay những sản phẩm xịn xò mà chúng tôi đã chuẩn bị để mừng dịp Open Beta Khu Vực chính thức đi vào hoạt động.

AUTHOR
  • Tori Fica
youtube poster
youtube poster