Invalid dateThông báo

Bộ Quy Chuẩn Icons Global Championship Tốc Chiến

Bộ quy chuẩn chính thức của giải đấu Global Championship 2022

AUTHOR
  • Đội Ngũ Phụ Trách Esports Tốc Chiến