22-07-2021Đội ngũ phát triển

/đội ngũ phát triển: Bản Cập Nhật Đấu Xếp Hạng 2.4

Bản Cập Nhật 2.4 sắp cập bến cùng những thay đổi lớn! Tạm biệt Chuỗi Thăng Hạng, chào đón hệ thống cấm chọn tướng và hơn thế nữa. Hãy lắng nghe đội ngũ phát triển giải thích lý do đằng sau những thay đổi về Đấu Xếp Hạng.

AUTHOR
  • Savannah Ho
  • Ed Knapp
  • Josh Menke
  • Jason Cohen
youtube poster