28-04-2021Đội ngũ phát triển

/đội ngũ phát triển: Rammus, Hai Chiến Tuyến

Chúng tôi đã phải tốn rất nhiều công sức cho bản cập nhật 'đầy tham vọng' của Rammus trên LMHT PC và phiên bản cập nhật của Tốc Chiến không chỉ đơn giản là "copy-paste".

AUTHOR
  • Ben Forbes
  • Paul Perscheid