18-12-2020Đội ngũ phát triển

Trò Chuyện Về Tốc Chiến - 18/12/2020

Tuần này, chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn ưu tiên hàng đầu của mình: đưa trò chơi đến với những người chơi mới và những khu vực mới, đồng thời cải thiện hơn nữa trải nghiệm chơi hiện tại.

AUTHOR
  • Brian Feeney