08-10-2021Cập nhật trò chơi

Vị Trí Ưu Tiên sẽ được ra mắt trong chế độ đấu thường PvP

Từ bản cập nhật 2.5, Vị Trí Ưu Tiên sẽ được áp dụng cho các trận đấu thường PvP.

AUTHOR
  • Ben Forbes