Invalid dateCập nhật trò chơi

Cập nhật về Phần Thưởng Xếp Hạng

Những người chơi đã gặp phải sự cố hiển thị Phần Thưởng Xếp Hạng gần đây sẽ được nhận bù Xu Xếp Hạng và các vật phẩm khác. Chúng tôi sẽ cố gắng khôi phục mục Đấu Xếp Hạng cho giai đoạn cuối mùa giải trong thời gian sớm nhất.

AUTHOR
  • Ben Forbes