Invalid dateCập nhật trò chơi

TÓM TẮT: Cập Nhật Từ Đội Ngũ Phát Triển: Lịch Trình Ra Mắt Bản Cập Nhật, Tướng Và Thay Đổi Lối Chơi

David “PapaSmoothie” Xu sẽ tóm tắt nhanh bài viết Cập Nhật Từ Đội Ngũ Phát Triển mới đây, giới thiệu về lịch trình cập nhật và những dự định khác trong năm 2023!

TÁC GIẢ