23-10-2020Cập nhật trò chơi

Tốc Chiến - Thông Tin Bản Cập Nhật 1.0

Phiên bản 1.0 đã có mặt, cùng với đó là Open Beta Khu Vực, 7 tướng mới để thử nghiệm và tăng sức mạnh cho các trang bị Nước Mắt Nữ Thần.

AUTHOR
  • Jonathan Chao
  • Ben Forbes