08-12-2020Cập nhật trò chơi

Tốc Chiến - Thông Tin Bản Cập Nhật 1.1

Bản cập nhật lớn đầu tiên của Tốc Chiến sau giai đoạn Open Beta với sự xuất hiện của các vị tướng mới, tính năng cố định cần điều khiển và loại bỏ chỉ số Giảm Thời Gian Hồi Chiêu.

AUTHOR
 • Ben Forbes
 • Jonathan Chao
youtube poster

Trang bị theo hướng Vật Lý

 • Búa Chiến Caufield: 10% GHC → 10 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Kiếm Chích: 10% GHC → 10 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Rìu Đen: 20% GHC → 25 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Tam Hợp Kiếm: 20% GHC → 25 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Kiếm Âm U: 10% GHC → 10 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Kiếm Ma Youmuu: 10% GHC → 10 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Dạ Kiếm Draktharr: 10% GHC → 10 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Kiếm Manamune: 10% GHC → 10 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Thần Kiếm Muramana: 10% GHC → 10 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Chùy Gai Malmortius: 10% GHC → 10 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Vũ Điệu Tử Thần: 10% GHC → 15 Tăng Tốc Kỹ Năng

Trang bị theo hướng Phép Thuật

 • Sách Quỷ: 10% GHC → 10 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Bí Chương Thất Truyền: 10% GHC → 10 Tăng Tốc Kỹ Năng
  • Nội Tại - Tăng Tốc: Đổi tên thành Thấu Thị
  • Nội Tại - Thấu Thị: Nhận 10 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Thủy Kiếm: 10% GHC → 10 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Song Kiếm Tai Ương: 10% GHC → 10 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Nanh Nashor: 20% GHC → 25 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Vọng Âm Luden: 10% GHC → 10 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Vọng Âm Hòa Điệu: 10% GHC → 10 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Sách Chiêu Hồn Thức Tỉnh: 20% GHC → 25% Tăng Tốc Kỹ Năng
  • GHC Chiêu Cuối mỗi điểm cộng dồn: 3% → 3 Tăng Tốc Chiêu Cuối mỗi điểm cộng dồn
  • Tăng Tốc Chiêu Cuối ảnh hưởng đến thời gian hồi chiêu của chiêu cuối y như Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Cốc Quỷ Athene: 10% GHC → 10 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Lư Hương Sôi Sục: 10% GHC → 10 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Quyền Trượng Thiên Thần: 20% GHC → 25 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Quyền Trượng Đại Thiên Sứ: 20% GHC → 25 Tăng Tốc Kỹ Năng

Trang bị theo hướng Phòng Thủ

 • Hỏa Ngọc: 10% GHC → 10 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Khiên Mãnh Sư: 10% GHC → 10 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Găng Tay Băng Giá: 20% GHC → 25 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Giáp Tâm Linh: 10% GHC → 10 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Mặt Nạ Vực Thẳm: 10% GHC → 10 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Tụ Bão Zeke: 10% GHC → 10 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Giáp Máu Warmog: 10% GHC → 10 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Lời Thể Vệ Thần: 10% GHC → 10 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Mùa Đông Kề Cận: 10% GHC → 10 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Mùa Đông Khắc Nghiệt: 10% GHC → 10 Tăng Tốc Kỹ Năng

Giày

Giày Khai Sáng Ionia: 10% GHC → 15 Tăng Tốc Kỹ Năng
 • Giảm thời gian hồi chiêu Phép Bổ Trợ: 10% → 15%

Bùa Xanh Tiến Hóa

 • 20% GHC → 20 Tăng Tốc Kỹ Năng

Ngọc Bổ Trợ

Thợ săn - Thiên tài
 • 2,5% GHC + 1,5% GHC mỗi Mạng Hạ Gục lần đầu → 2,5 Tăng Tốc Kỹ Năng + 2,5 Tăng Tốc Kỹ Năng mỗi Mạng Hạ Gục lần đầu
 • Tăng Tốc Kỹ Năng Tối Đa: 15