01-02-2021Cập nhật trò chơi

Tốc Chiến - Thông Tin Bản Cập Nhật 2.1

Rất nhiều bản cập nhật sắp được đưa vào áp dụng, đem đến tính năng phát lại, chế độ khán giả, hai tướng mới, thay đổi cân bằng cho các vị tướng yordle phiền toái nhất và thêm Hạt Xanh Dương!

AUTHOR
  • Ben Forbes