27-04-2021Cập nhật trò chơi

Tốc Chiến - Thông Tin Bản Cập Nhật 2.2b

Rengar và Kha’Zix sẽ tham gia Tốc Chiến vào giai đoạn sau của bản cập nhật này, còn Darius Lang Vương và Garen Sư Vương vẫn sẽ tiếp tục cuộc cạnh tranh khốc liệt của mình. Cuối cùng là những thay đổi cân bằng để giải quyết vấn đề liên quan đến việc các tướng gánh kèo ở Đường Đôi đang có hiệu quả thấp. Chào mừng bạn đến với Bản Cập Nhật 2.2b!

AUTHOR
  • Ben Forbes
  • Alex Huang