14-07-2021Cập nhật trò chơi

Tốc Chiến - Thông Tin Bản Cập Nhật 2.3c

Bản cập nhật cân bằng cuối cùng của đợt cập nhật 2.3 đã ra mắt, và không khí đang trở nên ngày càng lạnh lẽo... Runeterra sắp phải đối mặt với sự diệt vong và chỉ một số ít những người được chọn mới đủ sức mạnh để đẩy lùi Đại Suy Vong!

AUTHOR
  • Ben Forbes
  • Savannah Ho
  • Alex Huang