27-10-2021Cập nhật trò chơi

Tốc Chiến - Thông Tin Bản Cập Nhật 2.5a

Chú ý, mục tiêu mới sắp xuất hiện. Caitlyn và Jayce sẽ gia nhập Tốc Chiến trong vài ngày tới! Chúng tôi sẽ sớm tạm ngưng cập nhật cân bằng để chuẩn bị cho Horizon Cup, đồng thời bổ sung bộ sưu tập trang phục đậm chất Halloween vào cửa hàng. Sau đây là nội dung Bản Cập Nhật 2.5a!

AUTHOR
  • Ben Forbes
  • Sean Mason
  • Nick Frijia