GWEN

Búp Bê Ước Nguyện

VAI TRÒĐấu Sĩ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
NGÀN NHÁT CẮT

Đòn đánh thường của Gwen gây thêm sát thương phép theo lượng máu của mục tiêu. Cô sẽ được hồi máu bằng với một phần lượng sát thương gây lên tướng nhờ hiệu ứng này.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · GWEN, BÚP BÊ ƯỚC NGUYỆN
  1/2 · GWEN, BÚP BÊ ƯỚC NGUYỆN
 • 2/2 · GWEN CHỊ KÉO HỒNG
  2/2 · GWEN CHỊ KÉO HỒNG